+886 7 6116666 101 Yuliao Road, Ciaotou, Kaohsiung 82544, Taiwan